Faaliyetler

Faaliyetler > Çevre

BOTAŞ International; BTC Ham Petrol Boru Hattı İşletmesi Türkiye Kesimi çevresel faaliyetlerini; yasal yükümlülüklere ve proje anlaşmaları gereği uyulması taahhüt edilen uluslararası standartlara uygun olarak yürütmekte ve bu kapsamda gerekli çevresel izleme faaliyetlerini takip etmektedir.

Çevre İzin Belgeleri

 

BTC boru hattının işletilmesi kapsamında

  • yürütülmekte olan tüm faaliyetlerin çevresel risk değerlendirmesi;
  • tüm faaliyetlerin ulusal mevzuata ve proje standartlarına uygunluğunun sağlanması;
  • çevresel boyutu olan olay ve kazaların yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanması;
  • çevresel izinlerin alınması ve takibi;
  • BIL’e hizmet veren tüm müteahhitlerin faaliyetlerinin çevresel kontrol ve denetimi;
  • yapılan değişikliklerin, yeni projelerin ve şirket faaliyetleri için yapılan tüm satın alımların çevresel hedef ve yükümlülüklere uygunluğunun sağlanması;
  • çevre ile ilgili hususlarda otoritelere yapılan raporlamalar;
  • kullanılan üçüncü taraf atık geri dönüşüm, taşıma, bertaraf tesislerinin proje standartlarına uygunluğunun denetlenmesi

gibi temel faaliyetler BIL tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

BIL tüm çevresel faaliyetlerini Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

BIL’in Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) 2008 yılında BSI firması tarafından ISO 14001 sertifikası ile belgelenmiştir. Belgelendirmeyi takiben her yıl BSI tarafından yapılan takip tetkiklerinde ve 2011 yılında yapılan belge yenileme tetkikinde de BIL ÇYS uygulamalarının başarıyla sürdürüldüğü tescillenmiştir. Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirme arzusuyla tüm işletme ve çalışma alanlarını kapsayacak şekilde ISO 14001 Baş Tetkikçi/Tetkikçi sertifikalı BIL personeli tarafından iç tetkikler her yıl başarıyla tamamlanmaktadır.

Çevresel uygunsuzlukların raporlanması ve raporlanan uygunsuzlukların önlenmesi ve giderilmesi için kullanılan ECO Kart sistemi diğer işletmeler için de örnek bir uygulamadır.

İşletme faaliyetlerinin çevresel etkisi istasyonlarda, tüm hat boyunca ve denizde detaylı bir izleme programı dahilinde titizlikle izlenmektedir. Belirli periyotlarla karasal alanlarda ve denizde yürütülen ekolojik izleme çalışmaları, canlı yaşamıyla ilgili karada ve denizde oluşabilecek her türlü değişimi takip etme imkanı tanımaktadır.

Ekolojik izlemelerin yanısıra, CMT ve istasyonlarda bulunan atıksu arıtma tesisleri ve yağlısu seperatörlerinin çıkış suyu kriterleri düzenli olarak izlenmektedir. Bütün tesislerdeki baca gazı emsiyonları yıllık periyotlarda izlenmekte ve CMT bölgesi için hava kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır.

 Çevre İzleme Çalışmaları