Faaliyetler

Faaliyetler > Yönetim Sistemleri

BOTAŞ International (BIL); halihazırda ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 27001 Yönetim Sistemlerini kurmuş olup bu standartlar açısından akredite kurumlarca sertifikalandırılmıştır. BIL, BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın işetme aşamasında bu yönetim sitemlerini etkin bir şekilde uygulamaktadır.

BOTAŞ International, politikalarını ve hedeflerine ulaşma süreçlerini profesyonel şekilde takip ederek tüm prosedürlerini ve faaliyetlerini uluslararası standartlarda belgelemiştir. Yönetim sistemleri gereksinimlerini eksiksiz yerine getiren BIL, bu etkinliğini ve verimliliğini sürekli bir şekilde geliştirerek kendini yenilemektedir.

Kalite Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi