Faaliyetler

Faaliyetler > Eğitim & Geliştirme

BOTAŞ International (BIL), Türkiye Cumhuriyeti Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirtilen maddelere göre çalışanlara zorunlu Sağlık ve Güvenlik Eğitimlerinin vermektedir. Ayrıca BIL, gerektiğinde kanunda belirtilen şekilde eğitimlerin yenilenmesi, denetimlerin yapılması ve BTC İşletme anlaşmasından doğan eğitim yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilerek bu konuda güvenilir  bir sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

İhtiyaç duyulan alanlarda verilen eğitimler için, BIL yönetimi tarafından her yıl yeterli bir finansal kaynak ayrılmaktadır. Bu finansal destek sayesinde tamamı sertifikalandırılan, içinde üniversitelerin de bulunduğu  ulusal ve uluslararası kurumlar gibi dış kaynaklardan eğitimler temin edilmektedir.

BOTAŞ International, kurum eğitmenlerinin yanı sıra, BIL bünyesinde eğitmen olarak yetiştirilen ve yetkinliğe sahip olan kişiler hizmet içi eğitimlerle destek vermektedir.

Eğitimlerin ölçme ve değerlendirmesi sınavlar bazında kontrol edildiği gibi Yetkinlik Yönetim Sistemi (CAMS) ile de denetlenmektedir.