BTC Hattı

BTC Hattı > Teknik Bilgiler

Toplam Uzunluk 1776 KM
AZERBAYCAN 440 KM
GÜRCİSTAN 260 KM
TÜRKİYE 1076 KM
İstasyonlar 8
Türkiye 2 seri + 2 par